Erikoissairaanhoidon osastot

perhetalon-valoaula.jpg
esper-nykopp-visualisointi-lounas-web-small.jpg

Sairaala-alueen aikuisten somaattiset osastot sijaitsevat O-rakennuksessa (osa vanhaa sairaalaa) ja Perhetalon uudisrakennuksen kahdessa ylimmässä kerroksessa. Operatiivisen, konservatiivisen ja yleislääketieteen osastojen sijaan osastot ovat monialaisia ja niissä työskentelee osaamistiimejä. Vuodepaikat ovat joustavasti eri erikoisalojen käytössä. 

Lopulliseksi osastopaikkamääräksi (pl. synnyttäjät) on suunniteltu n. 140 paikkaa. Osastopaikkojen riittävyyden mahdollistaa sujuva yhteistyö avopalveluiden ja kotiin annettavien palveluiden kanssa. Potilaan turvallisen kotiuttamisen takaamiseksi kotiuttamishoitajien asiantuntemuksen hyödyntäminen ja yleislääkäriosaamisen tuominen osastotyöhön on tärkeää. Erikoislääkärit tuovat hoitoon oman erityisosaamisensa ja kouluttavat erikoistuvia lääkäreitä.

Suurin osa huoneista on kylpyhuoneella varustettuja yhden hengen huoneita, joissa on omaisten/läheisten yöpymismahdollisuus.

Akuuttihoidon jälkeinen vaativa ja monialainen kuntoutus sekä vaativa saattohoito toteutetaan sairaalakampuksen A-rakennuksessa, johon Kyyhkylän kuntoutuskeskuksen toiminnot muuttavat marraskuussa 2019.

Erikoissairaanhoidon osastot tunnuslukuina

 Henkilökunta (2016)    80 henkilötyövuotta
 Suoritteet (2016)  hoitopäivät 21 000
 Uudisrakentaminen  4 426 brm², kaksi 25-paikkaista osastoa
 Kustannusarvio  25 729 000€ (sisältyy Perhetalon kokonaisuuteen)