Hankeorganisaatio

Hanketiimi työmaavierailulla 2018, kuva Perhetalon katolta.
ESPER-hanke on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän johtama hanke. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Mikkelin kaupungin kanssa, sillä Mikkelin kaupungin pääterveysaseman palvelut ja merkittävä osa sosiaalipalveluista siirtyvät vaiheittain sairaala-alueelle. Myös Moision psykiatrisen sairaalan palvelut siirtyvät somaattisten palveluiden yhteyteen. Hankkeessa tehdään SOTE-integraatiota, kehitetään yhdistyviä toimintoja ja rakennetaan uutta toimintaa vastaavia tiloja. Rakentaminen nähdäänkin toiminnan tukena ja mahdollistajana - uusilla tiloilla halutaan mahdollistaa uusi SOTE ja uudella tavalla tekeminen.

Hankejohtaja vastaa toiminnallisesta suunnittelusta ja rakentamisen projektijohtaja rakentamisen suunnittelusta. Tilojen ja toimintamallien suunnittelu kulkevat tiiviisti rinnakkain. Hanketoimistoon kuuluvat lisäksi rakentamisen suunnittelijat, eri toiminnallisten kokonaisuuksien kehittäjät, suunnittelukoordinaattorit ja ICT-projektipäällikkö. 

Linkki hanketoimiston henkilöstöön