Mikkelin keskussairaalasta moderni päivystyssairaala ja hyvinvointikeskus

20151007-_20A8707.jpg

Tilasuunnittelua ohjaavat periaatteet

ESPER-hanke on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän uudistamishanke vuosina 2015-2022. Uudisrakentamisen ja nykyisten tilojen saneeraamisen kautta luodaan tilat tulevaisuuden SOTE-toimintamallille, jossa erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut yhdistyvät saumattomaksi kokonaisuudeksi saman organisaation alle. Mikkelin kaupungin Pankalammen pääterveysaseman palvelut, merkittävä osa sosiaalipalveluista ja Moision psykiatrisen sairaalan lakkauttamisen myötä myös psykiatrian palvelut siirtyvät hyvinvointikeskukseen somaattisten palveluiden yhteyteen.

_mg_5417_mikkeli_kuumasairaala_kulkusilta_6_2019.jpg
20170404-_20a6101.jpg
20170404-_20a6047.jpg
perhe_1.jpg

Uudistamistyötä on tehty määrätietoisesti alkuvuodesta 2014. Yhdessä on pyritty ymmärtämään, millaista uutta toimintatapaa integroituvalta toiminnalta edellytetään ja mitä toiminnan yhdistäminen tarkoittaa käytännön työssä. Asiakkaiden ja potilaiden näkökulmasta uusi toimintamalli tarkoittaa parempaa palvelua ja sujuvampia hoitopolkuja.
Muutoksilla tavoitellaan myös modernia, viihtyisää ja hyvinvointia edistävää ympäristöä asikkaille, potilaille ja henkilökunnalle. Eri palveluiden yhdistyminen suunnitellussa mittakaavassa tekee henkilöstöstämme valtakunnallisen edelläkävijän näin merkittävän muutoksen toteuttajana.

Esper-hankkeen hankesuunnitelma on luettavissa täällä.

 1. Suunnittelun lähtökohta on asiakaslähtöinen toiminta
 2. Tilasuunnittelu perustuu SOTE:n hallinnolliseen ja toiminnalliseen integraatioon
 3. Tilasuunnittelu tukee SOTE-integraatiota ja mahdollistaa asiakkaan hyvän palvelun ja sujuvan palvelupolun
 4. Tulevaisuuden tilat edistävät asiakkaiden hyvinvointia, paranemista ja kuntoutumista (sis. omaisten osallistumisen hoitoon) sekä henkilökunnan viihtyvyyttä ja työssä jaksamista
 5. Hankkeessa tavoitellaan vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta
 6. Tilatarpeen määrittelyä ohjaa tieto
 7. Standardoidut tilatyypit mahdollistavat tilojen yhteiskäytön, tilojen monikäyttöisyyden ja muuntojoustavuuden
 8. Tilasuunnittelussa varaudutaan avohoidon kasvuun
 9. Avopalvelutilojen suunnittelussa lähtökohtana on klo 8-18 aukiolo
 10. Moderni teknologia, edistyksellinen ICT-järjestelmä ja hyvä logistiikka tukevat toimintaa uusissa tiloissa
 11. Tilasuunnittelussa huomioidaan sähköisen asioinnin ensisijaisuus ja kasvava merkitys
 12. Tilasuunnittelussa tavoitellaan energiatehokkuutta ja pienempää hiilijalanjälkeä