Rakentamisen kosteudenhallinta alkaa jo suunnittelupöydältä mm. eri suunnitteluratkaisujen vertailuilla ja valinnoilla. Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan yleisesti niitä toimenpiteitä, joilla estetään ylimääräisen kosteuden pääsy rakenteisiin. Rakentamisen aikaisella työmaan olosuhteiden hallinnalla ja rakenteiden kuivumisen seurannalla luodaan kuivumisen kannalta optimaaliset olosuhteet.

Perhetalon rakentamisen aikana näkyvin työmaan kosteusteknisten olosuhteiden hallintakeino  on sääsuoja. Työmaan vesikatot on tehty sääsuojan alla. Olosuhteiden hallinnassa yksi merkittävin osatekijä on kuivattavien rakenteiden pintojen siisteys. Lisäksi työmaalla käytetään mm. kondenssi- ja adsorptiokuivaimia olosuhteiden hallintaan.

Perhe 11

Kuivumisen seurannasta laaditaan rakennustyön aikainen kosteusmittaussuunnitelma. Suunnitelmassa on käsitelty mitattavat rakenteet ja laajuus, mittausmenetelmät, kohteen erityispiirteet ja mittaustulosten raportointi. Rakentamisen aikana Perhetalon lattioista otetaan mittaustuloksia keskimäärin 2 kpl/100m2. Kosteusmittaukset suorittaa pätevöitynyt ammattihenkilö ja rakenteiden pinnoitustyöt aloitetaan vasta kun kosteusmittaajalta on lupa saatu.

PekkaPekka Ylönen, rakennuttajainsinööri