Esper-hankkeessa hyödynnetään 3D-teknologiaa niin uudisrakentamisessa kuin olemassa olevien tilojen saneeraamisessa. Tähän mennessä 3D-malliin on viety Perhetalon, Kuuman sairaalan, Pääaulan ja Vastaanottoalueen II-vaiheen suunnitelmat. 3D-mallien toteuttamisesta vastaa Rakennusliike U. Lipsanen.

3D
Esper-tiimi tutustumassa uusiin 3D-malleihin kesäkuun alussa.

Suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheissa tiloja käydään 3D-malleissa säännöllisesti läpi eri käyttäjäryhmien kanssa, jotta voidaan varmistaa, että rakentuvat tilat ovat toiminnan näkökulmasta oikeanlaiset. Sen lisäksi, että tiloja käydään 3D-mallissa läpi käyttäjien kanssa, myös Esper-toimiston väki tarkastelee tiloja rakentamisen edetessä.

Lisää 3D-suunnittelusta voit käydä lukemassa täältä.

Helena 2Helena Merikoski, suunnittelukoordinaattori