Vastaanottoalue

sisnkynti.jpg
voalue.jpg

Vastaanottoalue tunnuslukuina

 Henkilökunta (2016)    248 henkilötyövuotta, josta suun terveydenhuollon osuus 44
 Suoritteet (2016)  232 100 avokäyntiä, josta suun terveydenhuollon osuus 44 600, 27 100 käynnin korvaavaa puhelua
 Uudisrakentaminen  300 brm²
 Perusparantaminen  4 700 brm², josta suun terveydenhuollon osuus 650 brm²
 Kustannusarvio  9 300 000€

Vastaanottoalue kokoaa yhteen eri alojen osaajat. Vastaanottoalueella työskentelevät yleislääkärit, erikoislääkärit ja hoitajat sekä omaa vastaanottoa pitävät erityistyöntekijät. Vastaanottoalue muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, joka sijoittuu pääosin sairaalakampuksen ensimmäisen ja kolmannen kerroksen remontoitaviin tiloihin.

Vastaanottoalueen kehittämistyössä painotetaan nykyistä sujuvampaa, asiakaslähtöisempää palvelua jossa toteutuvat nopea pääsy vastaanotoille ja yhdellä käynnillä tarjotaan aiempaa enemmän palveluja. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välille luodaan toimivat konsultaatiokäytännöt, jotka palvelevat niin asiakkaita kuin ammattilaisiakin. Kun Mikkelin kaupungin yleislääketieteen vastaanotot muuttivat kesällä 2017 keskussairaalan yhteyteen, on toimintamallien jalkauttaminen edennyt käytännön tasolle.

Vastaanottoalueen yhteiset työtilat helpottavat vuoropuhelua ammattilaisten välillä. Iso osa vastaanottohuoneista on yhteiskäyttöisiä eri erikoisalojen kesken. Alueen monitilatoimistoissa henkilökunta työskentelee joko avotyöpisteillä, hiljaisen työn tiloissa tai neuvotteluhuoneissa. Vastaanottoihin liittyvän taustatyön siirtyminen monitilatoimistoihin mahdollistaa vastaanottohuoneiden tehokkaan käytön asiakas- ja potilastyössä.