Perhetalo

_mg_5389_essote_mikkelin_perhetalo_lyseon_kulmalta_6_2019.jpg
_mg_5999_mikkeli_perhetalo_perhehuone.jpg

Perhetalo tunnuslukuina

 Henkilökunta (2016)    150 henkilötyövuotta
 Suoritteet (2016)  avokäynnit 50 000, hoitopäivät 6 800
 Uudisrakentaminen  6 639 brm²
 Kustannusarvio  25 729 000€

Perhetalon suunnittelun lähtökohtana on ollut parantaa lapsiperheiden palvelua ja muodostaa palveluista saumaton kokonaisuus yli nykyisten toimialarajojen. Perhetalo kokoaa yhteen mikkeliläisten lapsiperheiden lähipalvelut sekä toimii alueen erityispalvelujen keskuksena.

Perhetalossa yhdistyvät seuraavat perus- ja erityispalvelut: äitiys- ja lastenneuvolat, lastentautien ja lastenneurologian vastaanotot, lasten erityisen tuen palvelut, lastensuojelun alkuarviointi ja avohuolto, perheoikeudelliset palvelut, lapsiperheiden perhetyö, lastenosasto, vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosasto, synnytysosasto sekä synnytyssalit. Perhetalosta myös jalkaudutaan koteihin, päiväkoteihin ja kouluihin.

Perhetalossa tehdään moniammatillista arviointia ja toiminnassa painotetaan perheiden hyvinvointia ja syrjäytymisen ehkäisyä. Perheet saavat tarvitsemaansa apua oikeaan aikaan. 

Perhetalo on osa maakunnallista perhekeskusten verkostoa.