Kuuma sairaala

esper-u-rak-tymaakyltin-kuva.png
kuuma_3.jpg

Kuuma sairaala tunnuslukuina

 Henkilökunta (2016)   307 henkilötyövuotta
 Suoritteet (2016)

päivystys: avokäyntejä 46 900, hoitopäiviä 5 100, leikkausosasto:  toimenpiteitä 5 870, teho-osasto: hoitopäiviä 1 260, valvontaosasto: hoitopäiviä 2 620, ensihoito: hälytyksiä 23 150

 Uudisrakentaminen 5 180 brm²: tilat ensihoidolle, kotisairaalalle, leikkausyksikölle ja tehovalvontayksikölle
 Perusparantaminen 4 920 brm²: mm. päivystys, silmäyksikkö, heräämöt, välinehuolto ja endoskopia
 Kustannusarvio I-vaihe 31 431 000€, II-vaihe 7 891 000€

Kuuman sairaalan rakentaminen uudistaa Mikkelin keskussairaalan tilat vastaamaan nykyaikaisen päivystyssairaalan vaatimuksia. Kuuma sairaala pitää sisällään erityispalveluiden kuumimman ytimen: ensihoidon, päivystyksen, päivystysosaston, kotisairaalatoiminnan, leikkaustoiminnan, tehohoidon ja vaativan valvonnan tukipalveluineen (laboratorio, radiologia, välinehuolto, hoitologistiikka). 

Toiminnan tavoitteena on kokonaisvaltainen palvelu, josta hyvä esimerkki on monitoimijapäivystys. Monialaisen päivystystiimin muodostavat somaattinen päivystys, mielenterveys- ja päihdepäivystys sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Potilaslogistiikkaa muutetaan niin, että hätäpotilailla/ambulanssilla tulevilla potilailla ja kävellen päivystykseen tulevilla potilailla on omat sisäänkäynnit, ja potilaat ja asiakkaat ryhmitellään hoidon kiireellisyyden mukaan.

Kuuman sairaalan toiminnot tulevat sijoittumaan keskitetysti sairaalan U-osaan Pirttiniemenkadun ja Mannerheimintien kulmaukseen. Mannerheimintien puolelle rakennetaan laajennusosa, johon sijoittuvat ambulanssihalli ja henkilöstön sosiaalitilat. Normaalit synnytykset hoidetaan Perhetalon 3. kerroksessa, josta on kulkusilta leikkausyksikköön hätäsynnytyksiä varten.

Kuuman sairaalan yhteyteen, laajennusosaan, rakennetaan sekä palveluohjauskeskus että koulutuskeskus.

Sairaala On Kuuma
Säv. Ari Taskinen, San.Pelle Miljoona muok. Jari Heikkinen, Sov. SEKO

Esperi tahdon jakaa kanssas tämän työn, mun sydän liikaa lyö.

Päättäjän ääni niin voimakas on, olen levoton. Tahdon nähdä salit, joiden tuoksua jo haistelen. Nosturit soi korvissa, tuoksuu tuulessa, olen tulessa.

Rintaa pakottaa, sydän tahtoo lentää, nousta tuulen selkään, vankat seinäsi on sementtiä ja maa alla on asfalttia.

Essote saatko jäädä, vaikka sairaala on kuuma. Maakuntien palot minut huumaa. Tahtoisin selittää, mutta vaivat odottaa. Sä olet mulle unelmaa, mutta sairaala on totta. On! Sairaala on kuuma. On! On!

Lähdin Suomen maalle etsimään ystävääni syvältä Savosta. Sosterin löysin, toin sen meille lahjaksi ehkä ainiaaksi. Onko oikein yhdistyä, mut on seurattava sotea.

Seinät on jotain kakskyt metrii korkeat, kun harjat nousevat. Tavoitteena monitoimijapäivystys ydin kuumin. Mä en usko mitään ennen kuin nään omilla silmilläin.

Essote saatko jäädä, vaikka sairaala on kuuma. Maakuntien palot minut huumaa. Tahtoisin selittää, mutta vaivat odottaa. Sä olet mulle unelmaa, mutta sairaala on totta. On! Sairaala on kuuma. On! On!