Mikkelin hyvinvointikeskus

Mikkelin keskussairaalan historia on saanut alkunsa vuonna 1795, kun Kymenkartanon lääniin, maaherran residenssiin Heinolaan, perustettiin piirilääkärin virka ja lasaretti. Mikkelistä tuli vuonna 1838 Venäjän keisarikunnan Kymenkartanon läänin keskuskaupunki, jonne lääninsairaala muutti joulukuussa 1844. Potilaat ja sairaalakalusto kuljetettiin Mikkeliin Heinolasta 45 hevosella.

Mikkelin keskussairaalan vanhimmat rakennukset ovat intendentti C. L. Engelin suunnittelemat ja ne valmistuivat vuonna 1843 Porrassalmenkadun varrelle. Sairaala-alueen rakentuminen jatkui 1880-luvun alkupuolella mielisairaiden vastaanottorakennuksella. Mikkelin keskussairaalaa on laajennettu vuosien aikana useampaan otteeseen ja historian suurin rakennushanke ajoittuu vuosille 1972-1992. Tuolloin sairaala laajeni 2/3:lla ja rakennushankkeen kustannukset olivat 250 mmk.

ESPER-hankkeessa rakentaminen aloitettiin vuoden 2015 lopulla ja se jatkuu aina vuoteen 2022 saakka. Alla näkyvässä kuvassa on esitetty Mikkelin hyvinvointikeskuksen alue ennen rakentamista.

07b11-071_pieni2.jpg