3D tilasuunnittelussa

Mikkelin hyvinvointikeskuksen rakennussuunnittelussa käytetään viimeisintä rakentamisen tietomalliteknologiaa. Lähes 20 000 kerrosneliöstä tuotetaan 3D-virtuaaliympäristö käyttäen hyväksi IFC-malleja, joka mahdollistaa tilojen tarkastelun ja käyttäjäkommenttien keräämisen ennen tilojen rakentamista. Virtuaaliympäristöön on tähän mennessä mallinnettu rakenteilla olevat Perhetalo ja Kuuma sairaala. Rakennusaikaisen 3D-mallinnuspalvelun ja mallien esittämiseen liittyvän osallistavan esitysjärjestelmän toteuttaa Rakennusliike U. Lipsanen.

Virtuaalimalli paljastaa suunnitelmien luonnolliset mittasuhteet, jonka ansiosta käyttäjät hahmottavat esimerkiksi sen, onko kiinteät kalusteet sijoiteltu käytännöllisesti. Malli ottaa huomioon myös ihmisen todellisen pituuden, jolloin käyttäjien on mallin avulla mahdollista arvioida muun muassa potilashuoneiden seinäpaneelien sopivaa korkeutta.

emma-kaantyy-kevyt-848x530.jpg

Virtuaalimalli mahdollistaa useiden käyttäjien yhtäaikaisen käyttökokemuksen, jolloin käyttäjien on mahdollista tutustua tiloihin VR-lasien avulla yksi kerrallaan muiden seuratessa liikkumista kuvaruuduilta. Jatkossa tiloihin tutustuminen on mahdollista myös tarkoitukseen hankituilla mobiililaitteilla.

Virtuaalimalli palvelee mahdollisesti myös rakennusajan jälkeen, jolloin sen avulla voidaan parantaa esimerkiksi asiakkaiden ohjausta ja neuvontaa sekä perehdyttää henkilökuntaa uusiin tiloihin ja uusiin toimintamalleihin.