Perhetalon taiteen prosessista

Tässä vaiheessa on varmasti hyvä vähän muistella ja auki kirjoittaa Perhetalon taiteen tarinan syntyprosessia taidekoordinaattoreiden näkökulmasta katsottuna.

Riitta Moisander, taidekoordinattori

Perhetalon taiteilijakollektiivista päätettiin ympäristö- ja taidetyöryhmässä 28.6.2016. Taiteilijoiksi valikoituivat Kirsimaria Törönen-Ripatti, Pirita Lautala, Tuomo Kukkonen ja Matti Kurkela, kaikki alueemme kuvataiteiden ammattiosaajia. Heidän tuotantoonsa pääsi tutustumaan Galleria Wakewan näyttelyssä, ja henkilöstölle järjestettiin taiteilijoiden tulevaa työtä ohjaavia työpajoja.

Kokouksessa 17.10. 2017 ympäristö- ja taidetyöryhmä näki luonnokset Perhetalon taiteilijoiden työskentelyn tuloksista. 

Taiteentarina kulkee otsikoilla: Kuhahäntä, Elämänlanka, Linnunpesät, Kummajainen II ja Pesäkolo, Taivaan alla ja Luopuminen.

Perhetalon ”sisällä oleva” taideilme on myönteinen, mielikuvitusta ruokkiva ja ajatuksen lentoa tukeva – aurinkoinen ja tulevaisuuteen katsova. Toivomme henkilöstön tutustuvan luonnoksiin ja kertovan kommenttejaan.  Nyt esillä olevat työt ovat luonnoksia – eivät vielä valmiita taideteoksia.  Luonnoksen antavat kuitenkin suunnan kuvalliselle ajattelulle.

Perhetalon ulkokuorella Lauri Nykoppin suunnittelemana ja kuvaamana Koivupuisto suurine puineen kertoo tarinaa uuden rakennuksen tieltä poiskaadetun puiston elämästä.

Image
Kurkela, linnunpesä
Image
Kuhahäntä veistokseen käytettäviä vanhoja aterimia
Image
Elämänlanka

Kuhahäntä mobileveistos, jonka Matti Kurkela valmistaa ruokalan käytöstä poistetuista aterimista on koko talon kerrosten korkuinen.  Se tulee asettumaan ns. Talvipuutarha/ odotustilaan. Siellä se heijastelee Perhetalon värimaailmaa kalaparvena.

Elämänlaka-maalaus on allegorinen seinämaalaus, jossa tyttö ja lintu leikkivät Elämänlanka-hyppynarulla.  Tämän teoksen tarina nivoutuu vähitellen Aurinkolinnun, Pienen mietiskelijän ja Linnunpesien kesken. Kirsimaria ja Pirita maalaavat suoraan seinälle ympäristön toiminnot huomioon ottaen.

Pieni mietiskelijä seinämaalaus on toisen kerroksen aulan kiintopiste.

Linnunpesät ovat iloisia vähän erilaisten lintujen erilaisia pesiä.  Niitä voi käyttää vaikkapa mukavan kulkureitin pysähdyspisteinä. Pohtia voi minkälaista viestiä linnut kulloinkin kantavat ja kenelle. Linnut Matti Kurkela ”veistää” lusikoista.

Kummajainen II on akryylitekniikalla tehty maalaus, joka antaa aiheistoa ja värejä lattioiden kuviointeihin – ”autorataan” ja ruutupolkuun. Kummajaisen tekijä on Pirita.

Pesäkolot maalaavat Kirsimaria ja Pirita. Ne ovat maalauksia, jotka integroidaan paneloituun seinään. Maalaukset ovat  kosketeltavia ja ovat sukua Kuuman sairaalan aulan Aurinkolinnulle..

Hamburger uusioryijyt viittaavat Moision sairaana tekstiiliteoksiin. Ne ovat humoristinen tämän ajan kommentti ja herättävät toivottavasti keskustelua.

Kolmannessa kerroksessa teokset kannustavat abstraktimpaan, monitulkintaiseen ajatteluun.

Elämänpuu toimii huoneisiin lainattavien miniatyyrimaalausten ”telakkana”. Tuomo Kukkosen maisemat virittävät tunnelmien pohdintaan.  Miniatyyrimaisemat ovat lainattavissa huoneisiin – aina asiakkaan mielen mukaan.

Neljännen kerroksen ”Taivaan alla” ovat Tuomon esteettisten, seesteisten ja rauhallisten maalausten sarja ja niitä täydentävät  viidennen  kerroksen ”Luopuminen” –teeman Piritan ja Kirsimarian seinämaalaukset.

Lisäksi viidenteen kerrokseen toivotaan hankittavaksi  Perhetalon taidetarinaa tukevat Matti Kurkelan puureliefit Hiljainen vihellys, Lumen valo ja Huhtikuu. Puu on herkkä, elävä materiaali ja Matin mestari käsissä se muovautuu hiljaisen eleettömäksi, mutta silmissä soiviksi muodoiksi.

Lisäksi yhdessä sisustussuunnittelijan ja henkilöstön kanssa suunnitellaan paikat ”vanhasta mukaan otettaville” jo olemassa oleville taideteoksille sekä yhteisten erilaisten työpajojen tuotteille.

Image
Elämänpuu, Tuomo Kukkonen

Mikkelin kampus on saamassa WAU-kohteen, jota varmasti tullaan katsomaan sekä koti- että ulkomailta.  Taiteen prosentti-liike on jo tuottanut ja tuottaa edelleen hienoja esimerkkejä taiteesta hyvinvoinnin välineenä ajatuksella ”healing environment”. Hyvin suunniteltu ja toteutettu ympäristö on myös tärkeä parantava tekijä. Lisänä saadaan kaunis työympäristö. Sekään ei ole pieni asia, kun työ on vaativaa ja intensiivistä.

Kuvat ovat taiteilijoiden omia teoskuvia