Art Esper

Mikkelin keskussairaalan lisä- ja korjausrakentamishankkeelle tehtiin prosenttitaiteen käyttöönottoa varten taiteen esisuunnitelma tammikuussa 2016. Esper-hankkeen tilaaman esisuunnitelman tekivät läänintaiteilijat Anu-Anette Varho ja Hannu Aaltonen.

Suunnitelman toteuttamiseen hanke on perustanut ympäristö- ja taidetyöryhmän, jonka puheenjohtajana toimii johtajaylihoitaja Senja Kuiri.
Taidetoimikunta nimesi suunnitelman käytännön toteuttajiksi taidekoordinaattorit Heidi Huovisen ja Riitta Moisanderin. Taidetta uudelle sairaalakampukselle hankitaan monella tavalla. Taidekoordinaattorit käyttävät työssään sairaanhoitopiirin omistuksessa olevan taidekokoelman teoksia ja etsivät osallistavaan työskentelyyn taiteilijoita. Tarkoituksena on tuoda taidetta hoitoympäristöihin jo rakentamisprosessin aikana.

Alla näet Esper-hankkeen taidekoordinaattoreiden esittäytymisen.